dr Michał Lange

Specjalizuje się w komunikacji kryzysowej, reprezentuje podmioty gospodarcze w mediach, doradza w zakresie skutecznych sposobów komunikacji, budowania wizerunku a także wykorzystywania niektórych technika marketingowych.

Doświadczenie w zakresie dziennikarstwa i publicystyki zdobywał m.in. jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego (od 2003), Polskiego Radia 6 (od 2005), następnie jako twórca niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej (2012), będąc nieprzerwanie publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach politycznych.

Doświadczenie w zakresie PR zdobywał działając w obszarze managementu gwiazd (od 2006), w tym współpracując przy tworzeniu kampanii reklamowych z udziałem gwiazd (np. marka Jacobs Cronat Gold, salony Mercedesa). Ponadto był wicedyrektorem jeden z trójmiejskich agencji artystycznych, kierował licznymi projektami o charakterze rozrywkowym (zespoły muzyczne, grupy artystyczne). W ramach działalności PR zajmował się także reprezentowaniem w mediach podmiotów* z branży medycznej, IT, oraz przemysłowej.  Był autorem kampanii wyborczych w wyborach samorządowych (2010 r., 2014 r.).

Jako pełnomocnik reprezentował w mediach duże podmioty m.in. z branży medycznej, przemysłowej i budowlanej, będąc jednocześnie ekspertem w zakresie wdrażania strategii komunikacyjnych. Specjalizuje się w skutecznych działaniach medialnych w sytuacjach kryzysowych – przekształcenia, restrukturyzacje, niesprzyjające otoczenie społeczne.

Doświadczenie w zakresie szkoleń zdobywał prowadząc szkolenia i zajęcia z zakresu strategii PR oraz dziennikarstwa (2013, 2014), publicystyki i retoryki.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu perswazji i manipulacji, psycholingwistyki, język mediów, public relations, lobbingu.

Obecność w mediach w charakterze pełnomocnika podmiotów gospodarczych lub komentatora:

Publikacje dziennikarskie:

  • Kilka tysięcy tekstów informacyjnych, publicystycznych i felietonów, m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Bałtyckiej, Trybunie
  • Reportaże filmowe o tematyce społecznej, m.in.  „Dramat lokatorów centrum Gdańska”
  • Liczne interwencje społeczne i dziennikarskie m.in. w obronie poszkodowanych lokatorów; rodziców, którym niesłusznie odebrano dzieci; osób poszkodowanych na skutek negatywnej postawy urzędników.

Szkolenia, wykłady, zajęcia dydaktyczne:

  • „Strategie Marketingowe i Public Relations w organizacjach pozarządowych” – cykl autorskich wykładów w ramach Akademii Ekonomicznej NGO organizowanej przez Fundację Filar, 2013 r.
  • „Jak znaleźć ciekawy temat dziennikarski? Wykład dla studentów dziennikarstwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014 r.
  • „Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych” – referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Uniwersytet Gdański, 2013 r.
  • Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk).
  • Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).

Kontakt:

* Ze względu na wysokie standardy funkcjonowania – nazwy podmiotów, a także zakres współpracy pozostają poufne.