Publikacje naukowe

 1. Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w., Gdańsk 2018. [praca doktorska obroniona z wyróżnieniem]
 2. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na podstawie księgi parafialnej z XVII-XIX w., [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, Gdańsk 2018. [artykuł naukowy]
 3. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na podstawie księgi parafialnej z XVII-XIX w. [artykuł naukowy]
 4. Jak wygrać wybory samorządowe? Grzegorz Wierzchołowski, wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014 [recenzja książki]
 5. Perswazja czy manipulacja? Na przykładzie wybranych wypowiedzi sejmowych [w:] Prace Językoznawcze XVII/1 2015, Olsztyn 2015 [artykuł naukowy]

Udział w konferencjach naukowych

 1. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
 2. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk)
 3. Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (17.09.2013, Gdańsk)

Szkolenia, wykłady, zajęcia dydaktyczne

 1. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).
 2. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk).
 3. „Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych” – referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Uniwersytet Gdański, 2013 r.
 4. „Jak znaleźć ciekawy temat dziennikarski? Wykład dla studentów dziennikarstwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014 r.
 5. „Strategie Marketingowe i Public Relations w organizacjach pozarządowych” – cykl autorskich wykładów w ramach Akademii Ekonomicznej NGO organizowanej przez Fundację Filar, 2013 r.