Kolejny odcinek z cyklu „Tajemnice nazwisk” poświęcony został postaci Jarosława Kaczyńskiego. Jakie tajemnice skrywa nazwisko Kaczyński?

Nazwa osobowa (nazwisko) Kaczyński istnieje od 1580 roku, jest bardzo popularne, w Polsce nosi je ponad 11 tys. osób, a w Warszawie, skąd pochodzi Jarosław Kaczyński, Kaczyńskich mieszka ponad 1,5 tys.

Warto dodać, że nazwisko Kaczyński nie ma nic wspólnego z rzeczownikami „kaczka” czy „kaczor”, ponieważ jego pochodzenie związane jest z nazwą miejscowości Kaczyn. Dziś istnieją dwie wsie o nazwie Kaczyn – jest to Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy – w powiecie łomżyńskim, w gminie Czyżew, w województwie podlaskim.

Obie wsie były własnością rodu Kaczyńskich herbu Pomian, czyli przodków Rajmunda Kaczyńskiego – ojca Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Więcej o nazwisku Kaczyński: