Inauguracyjny odcinek „Tajemnic nazwisk” poświęcamy Prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Skąd pochodzi nazwisko Glapiński?

Od kilku dni głośno jest o Narodowym Banku Polskim, obowiązujących tam wynagrodzeniach tych jawnych i niejawnych, a tym samym o jednym z najbliższych współpracowników
Jarosława Kaczyńskiego, czyli Adamie Glapińskim.

Nazwisko Glapiński nie jest szczególnie popularne, w Polsce mamy nieco ponad 1000 nosicieli tego nazwiska, a w Warszawie skąd pochodzi prezes NBP mieszka nieco ponad 30 Glapińskich.

Nazwisko Glapiński pochodzi od rzeczownika gap w znaczeniu ‚człowiek bezmyślnie przypatrujący się czemuś’. Stąd znane nam słowo gapa, a także glapa jako jego wymienna forma.

Więcej o Adamie Glapińskim i jego nazwisku: