Najnowsza książka poświęcona nazwiskom z Kociewia ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej tytuł to: „Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.”.

Książka pokazuje, w jaki sposób kształtowały się nazwiska mieszkańców jednej z najstarszych kociewskich wsi Pączewo. Obok analizy typów nazwisk, ich motywacji i pozajęzykowych czynników (w tym czynników historycznych), które miały wpływ na powstanie nazwisk, książka zawiera obszerny słownik nazwisk zawierający informacje dotyczące ich etymologii. Praca dotyczy blisko 2 tys. nazwisk głównie pochodzenia polskiego i niemieckiego. Publikacja zawiera indeks nazwisk.

Kup książkę:
https://kiw.ug.edu.pl/pl/jezykoznastwo-i-przekladoznawstwo/1367-nazwiska-mieszkancow-parafii-paczewo-czarnylas-na-kociewiu-od-xvii-do-xix-w.html

Strona wydawnictwa UG:
https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/91858/nazwiska_mieszkancow_parafii_paczewo-czarnylas_na_kociewiu_od_xvii_do_xix_w

Monografia ma charakter opracowania, łączącego diachronię z synchronią. Wartościowy i znaczący ilościowo i jakościowo zbiór onimów przeanalizowano oraz opisano pod względem ich budowy i etymologii, a także powiązania z ewolucją dwóch języków – polskiego i niemieckiego.

[…]

Nazwiska przedstawione w pracy nie były wcześniej przedmiotem badań językoznawczych, rozprawa wnosi więc nową porcję wiedzy na temat historii Kociewia i dziejów żyjących tu rodzin. Powinna więc cieszyć się również zainteresowaniem osób prowadzących badania genealogiczne. Są one obecnie modne, ale ważniejsze od popularności jest ich znaczenie dla indywidualnej i zbiorowej tożsamości.

[…]

Książka jest solidna, przekonująca i poprawna pod względem merytorycznym i stylistycznym. Oceniam ją zdecydowanie pozytywnie […].

Z recenzji dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, prof. UWM