Na przestrzeni lat miałem zaszczyt pracować zarówno dla podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych. Mając szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami o różnej specyfice, specjalizuję się we współpracy z podmiotami medycznymi, z którym współpracują najdłużej.

Branże i zagadnienia:

  • Medycyna
  • Budownictwo i administracja budynkami mieszkalnymi
  • Przemysł

Pomoc osobom fizycznym w zagadnieniach dotyczących:

  • spraw rodzinnych (opieka nad dziećmi, sprawy alimentacyjne)
  • spraw lokalowych (nieruchomości komunalne, kuratela dla osób niepełnosprawnych)
  • promocji przedsiębiorstw (wyjście z kryzysu wizerunkowego)