Skutecznie wyleczyć COVID-19

Pierwszy tom książki z serii „Skutecznie wyleczyć” – już dostępny! Jest on poświęcony leczeniu chorób wirusowych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 – choroby, która przez ostatnie dwa lata odcisnęła się bolesnym piętnem na całym naszym społeczeństwie.

Autorzy: prof. Andrzej Frydrychowski i dr Michał Lange

KUP KSIĄŻKĘ

dr Michał Lange

Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących PR i komunikacji kryzysowej, w szczególności dla podmiotów z branży medycznej. Reprezentuję podmioty gospodarcze w mediach, doradzam w zakresie skutecznych sposobów komunikacji, budowania wizerunku a także wykorzystywania niektórych technika marketingowych.

Doświadczenie w zakresie dziennikarstwa i publicystyki zdobywałem m.in. jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego (od 2003), Polskiego Radia 6 (od 2005), następnie jako twórca niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej (2012), będąc także publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach politycznych.

Doświadczenie w zakresie PR zdobywałem działając w obszarze managementu gwiazd (od 2006), w tym współpracując przy tworzeniu kampanii reklamowych z udziałem gwiazd (np. marka Jacobs Cronat Gold, salony Mercedesa). Ponadto byłem wicedyrektorem jeden z trójmiejskich agencji artystycznych, kierowałem licznymi projektami rozrywkowymi (zespoły muzyczne, grupy artystyczne). W ramach działalności PR zajmowałem się także reprezentowaniem w mediach dużych podmiotów z branży medycznej (Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku), przemysłowej (Port Service sp. z o.o.) i budowlano-mieszkaniowej (SM Ujeścisko), będąc jednocześnie ekspertem w zakresie wdrażania strategii komunikacyjnych. Byłem autorem kampanii wyborczych w wyborach samorządowych (2010 r., 2014 r.).

Doświadczenie w zakresie szkoleń zdobywałem prowadząc szkolenia i zajęcia ze strategii PR (2013, 2014), publicystyki i retoryki, a także prowadząc wykłady z dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim (2021, 2022).

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień: z zakresu medycyny, językoznawstwa, perswazji i manipulacji językowej, psycholingwistyki, język mediów, public relations.

Obecność w mediach w charakterze pełnomocnika podmiotów gospodarczych lub komentatora:

Publikacje dziennikarskie:

  • Łącznie kilka tysięcy tekstów informacyjnych, publicystycznych i felietonów, m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Bałtyckiej, Trybunie, prasie dzielnicowej i wielu innych
  • Reportaże filmowe o tematyce społecznej, m.in.  „Dramat lokatorów centrum Gdańska”
  • Liczne interwencje społeczne i dziennikarskie m.in. w obronie poszkodowanych lokatorów; rodziców, którym niesłusznie odebrano dzieci; osób poszkodowanych na skutek negatywnej postawy urzędników.

Szkolenia, wykłady, zajęcia dydaktyczne:

  • „Strategie Marketingowe i Public Relations w organizacjach pozarządowych” – cykl autorskich wykładów w ramach Akademii Ekonomicznej NGO organizowanej przez Fundację Filar, 2013 r.
  • „Jak znaleźć ciekawy temat dziennikarski? Wykład dla studentów dziennikarstwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014 r.
  • „Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych” – referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Uniwersytet Gdański, 2013 r.
  • Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk).
  • Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).

Kontakt: