Publikacje naukowe

 1. Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019. [książka]
 2. Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w., Gdańsk 2018. [wyróżniona praca doktorska]
 3. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na podstawie księgi parafialnej z XVII-XIX w., [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, Gdańsk 2018. [artykuł naukowy]
 4. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na podstawie księgi parafialnej z XVII-XIX w. [artykuł naukowy]
 5. Jak wygrać wybory samorządowe? Grzegorz Wierzchołowski, wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014. [recenzja książki]
 6. Perswazja czy manipulacja? Na przykładzie wybranych wypowiedzi sejmowych [w:] Prace Językoznawcze XVII/1 2015, Olsztyn 2015. [artykuł naukowy]

Profil naukowy w bazie OPIPIB Nauka Polska: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=289854&_k=41364s

Udział w konferencjach naukowych

 1. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
 2. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk)
 3. Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (17.09.2013, Gdańsk)

Cytowalność

 1. Rola prasy w polskim życiu politycznym i wewnętrznej wojnie informacyjnej (grudzień 2002 – październik 2005), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Adama Miodowskiego, s. 139-153, Białystok 2019. [książka]

Szkolenia, wykłady, zajęcia dydaktyczne

 1. Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).
 2. Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk).
 3. „Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych” – referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Uniwersytet Gdański, 2013 r.
 4. „Jak znaleźć ciekawy temat dziennikarski? Wykład dla studentów dziennikarstwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014 r.
 5. „Strategie Marketingowe i Public Relations w organizacjach pozarządowych” – cykl autorskich wykładów w ramach Akademii Ekonomicznej NGO organizowanej przez Fundację Filar, 2013 r.